LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA5

วัดจุสชากะจิ


รูปปั้นกุมงจิ ไดฉิ

gumonjidaishizo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นกุมงจิ ไดฉิ "กุมงจิ " หมายถึง "กุมงจิ โฮ" ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมทางจิตวิญญาณและเป็นบทหนึ่งของบทสวดมนต์แห่งพระอักโษภยะพุทธะ ในหนึ่งล้านบทและมีคำกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถเข้าใจและท่องจำพระคัมภีร์ต่าง ๆ ได้ทันที รูปปั้นนี้แสดงให้เห็นถึงโคโบะ ไดฉิที่แสดงให้เห็นถึงกุมงจิ โฮและมีคำอวยพรเกี่ยวข้องกับประสบความสำเร็จทางการเรียน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1091 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ