LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


โชเต็นกู

syotengu

ความเห็น

มีรูปปั้นของพระพิฆเนศและพระอิศวร ที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเรียกว่า "โชเทนซะมะ" ประดิษฐานอยู่ โดยทั่วไป โชเทนซะมะ จะเป็นพระพุทธรูปที่บูชาแบบปิดไว้ไม่ให้เห็นซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่โชเต็นกู วัดคนโซจิ จะทำการเปิดตู้พระไว้ให้สักการะบูชาได้ตลอด แต่เพราะพระพุทธรูปผ่านลมและฝนมาเป็นเวลานาน เลยทำให้เห็นรูปทรงของรูปปั้นนั้นได้ไม่ชัดเจน แต่จะเห็นได้ว่าน่าจะมีศีรษะและลำตัวเป็นมนุษย์

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ