LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


วัดเซ็นซึจิ

zentsuji

ความเห็น

นี่คือวัดเซ็นซึจิ วัดเซ็นซึจิสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1350 โดยโคโบะ ไดฉิ (คูไค) เมื่อเขากลับมาที่ญี่ปุ่นจากเมืองถัง ประเทศจีน วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินประมาณ 436 ตารางเมตรที่บริจาคโดยเซกิ โยชิมิจิ บิดาของเขาและจำลองมาจากวัดมังกรน้ำเงินในเมืองฉางอาน ที่อาจารย์ฮุยเกียว (เคกะ โอโช)อาศัยอยู่ วัดดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อมาจากลักษณะของโยชิมิจิซึ่งเป็นบิดาของโคโบะ ไดฉิ สถานที่กำเนิดทันโจอินสร้างขึ้นในยุคคามาคุระบนซากปรักหักพังของบ้านพักเซกิ สถานที่เกิดของโคโบะ ไดฉิ (คูไค) เซ็นซึจิและทันโจอินทำหน้าที่เป็นวัดแยกต่างหากและเป็นอิสระกับหัวหน้าบาทหลวงของพวกเขาเองจนถึงยุคเมจิ ตอนนี้เซ็นซึจิ เป็นวัดหลัก โซฮงซาน เซ็นซึจิแห่งนิกายชินงอน ของศาสนาพุทธและเป็นวัดหมายเลข 75 ในการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห่งของชิโกคุ เฮ็นโระ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของโคโบะ ไดฉิ เซ็นซึจิจึงเป็นหนึ่งใน "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่สามแห่งของคโบะ ไดฉิ พร้อมกับวัดโคยะซัง ในจังหวัดวากายะมะ และวัดโทจิ ในจังหวัดเกียวโต

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ