LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


รูปปั้นของฟุโดะเมียวโอะและบริวารผู้น้อยทั้งสอง

fudomyoooyobinidojizo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นของฟุโดะเมียวโอะและบริวารผู้น้อยทั้งสอง ฟุโดะเมียวโอะ (หรือที่รู้จักกันในนามอจละ เทพเจ้าแห่งไฟ) เป็นพระพุทธเจ้าที่นำทางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในพระพุทธศาสนาด้วยความโกรธแค้นของพระองค์ ท่านคืออวตารของพระพุทธเจ้าไวโรจนพุทธะ (ร่างสงบของพระคตมพุทธเจ้าแห่งประวัติศาสตร์)) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของคำสอนทางพุทธศาสนาที่ลึกลับ ในมือซ้ายของท่านจะถือเชือกเพื่อจับสิ่งมีชีวิตที่หลงผิดและในมือขวาของท่านจะถือดาบที่มีค่าเพื่อตัดความปรารถนาและความทุกข์ทรมานทางโลกออกไป เปลวไฟบนหลังของท่านมีความหมายถึงการเผาไหม้ของบาป ที่มาพร้อมกับท่านในทางขวาคือผู้ดูแลเด็กคงการะ โดจิ และทางด้านซ้ายคือเซทากะ โดจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ