LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ต้นสนมิกาเกะ

mikagenomatsu

ความเห็น

นี่คือต้นสนมิกาเกะ ต้นสนนี้เคยเติบโตบนฝั่งของสระมิกาเกะ (ภาพสะท้อน) เมื่อโคโบะ ไดฉิ (คูไค) กำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่เมืองถัง ประเทศจีน ท่านนั่งอยู่บนกิ่งของต้นสนนี้และทำให้ตัวเองปรากฏเป็นภาพสะท้อนบนพื้นผิวของบ่อ จากนั้นเขาก็สร้างภาพนิมิตของตนเองและมอบมันให้กับ ทามะโยริ โกะเซ็น มารดาผู้อาศัยอยู่อย่างลำพัง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ