LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


อนุสาวรีย์คูไค

kukaikinenhi

ความเห็น

นี่คืออนุสาวรีย์คูไค ในปีพ.ศ. 2525 อนุสาวรีย์ Kukai ถูกสร้างขึ้นในวัดเซริวจิในเมืองสีอัน ประเทศจีน เพื่อรำลึกถึงมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นและจีนและการกระทำที่ได้รับรางวัลของโคโบะ ไดฉิ ต่อมาในปี พ.ศ.2526 อนุสาวรีย์ที่คล้ายกันนี้ซึ่งสร้างขึ้นในเซ็นซึจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ58 (พ.ศ. 2526)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ