LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


โถงโชเต็น

shotendo

ความเห็น

นี่คือโถงโชเต็น โชเต็นซัง เป็นชื่อภาษาพูดของมหาปราชญ์ นนทิเกศวร (พระพิฆเนศในพุทธวิหาร) และมเหศวร (พระศิวะในพุทธวิหาร) เขายังเป็นที่รู้จักกันในนามคันคิเต็น ผู้ที่นับถืออธิษฐานขอให้ท่านชำระบาปทุกรูปแบบ ขอให้ได้รับความมั่งคั่ง เกียรติและโชคลาภเพื่อความโชคดีในการแต่งงานและความรัก การแต่งงานที่เข้ากันได้และขอพรให้แก่เด็ก เป็นต้น คุณธรรมที่มอบให้โดยเทพนี้ไม่มีที่สิ้นสุด รูปจำลองของอาคารปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2547 มันได้ถูกออกแบบโดย อิไก โคจิมะ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ;เฮเซ6 (พ.ศ.2547)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ