LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


โถงโกมาโดะสำหรับการเผาแท่งไม้ซีดาร์

gomado

ความเห็น

นี่คือโถงโกมาโดะสำหรับการเผาแท่งไม้ซีดาร์ มันได้รับการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อาคารในปัจจุบันถูกถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 มันมีการประดิษฐานฟุโดะ เมียวโอะ (เป็นที่รู้จักกันในชื่ออจละ เทพเจ้าแห่งไฟ) รูปปั้นในอิริยาบถนั่งของฟุโดะ เมียวโอะประดิษฐานอยู่บนแท่นบูชาในใจกลางห้องโถง แท่นบูชาอีกอันหนึ่งสำหรับการเผาไม้ศักดิ์สิทธิ์ของการภาวนาถูกจัดตั้งขึ้นหันหน้าเข้าไปที่รูปปั้น และที่นี่คือที่ที่ผู้เคารพบูชาทำพิธี "โกมะ" ของการเผาแท่งซีดาร์ก่อนที่จะขอพรจากเทวรูป โกมะเป็นคำสอนของชาวพุทธที่มีความลึกลับและมีการฝึกฝนเพื่ออุทิศให้กับฟุโดะ เมียวโอะ ไฟที่ลุกไหม้อยู่บนแท่นเหนือแท่นบูชาและไม้กฤษณาที่มีคำอธิษฐานเขียนไว้จะถูกโยนลงบนเตาและเผาด้วยการอธิษฐาน ความปรารถนาและคำอธิษฐานที่เขียนไว้บนแท่งไม้นั้นถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยเปลวไฟและควันจากแท่งที่ถูกเผาไหม้จะถูกส่งไปถึงพระพุทธรูปด้านบน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ15 (พ.ศ. 2483)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ