LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


บ่อน้ำมิคาเกะ

mikagenoike

ความเห็น

นี่คือบ่อน้ำมิคาเกะ เป็นบ่อน้ำในสวนของบ้านตระกูลเซกิ ขณะที่พวกเข้าอาศัยอยู่ที่นี่ในอดีต เมื่อครั้งที่โคโบะ ไดฉิ ได้ศึกษาในต่างประเทศที่เมืองถัง ประเทศจีน เขาทำให้ตัวเองสามารถปรากฏเป็นภาพสะท้อนบนพื้นผิวของบ่อน้ำ จากนั้นเขาได้สร้างภาพของตนเองขึ้นและมอบมันให้กับมารดาของเขา นี่คือสาเหตุว่าทำไมบ่อน้ำแห่งนี้ถูกเรียกว่ามิคาเกะ (ภาพสะท้อน) รูปปั้นในอิริยาบถนั่งของพระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตยผู้ซึ่งก่อตั้งสวรรค์ชั้นดุสิต (หนึ่งในหกชั้นแห่งสวรรค์แห่งดินแดนที่ปรารถนา) ซึ่งเป็นที่ที่โคโบะ ไดฉิได้อาศัยอยู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่สมาธิอันสงบ มันได้มีการรายล้อมไปด้วยรูปปั้นของโคโบะ ไดฉิในระหว่างการปฏิบัติธรรม รวมทั้งรูปปั้นบิดามารดาของเขา

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ