LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


สถานีเซ็นซึจิ

zentsuujieki

ความเห็น

นี่คือสถานีเซ็นจือจิ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม สถานีเซ็นจือจินี้เริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2432 โดยเป็นสถานีหนึ่งของบริษัทการรถไฟซานุกิ ในเวลานั้นทางรถไฟนี้มีระยะทาง 15.5 กิโลเมตรโดยประมาณ ที่เชื่อมต่อไปยัง โคโตะฮิระ ทาโดทสึ และมารุกาเมะ ด้วยความที่ผู้โดยสารส่วนมากเดินทางเพื่อการไปแสวงบุญที่เซ็นจือจิและโคโตะฮิระคุ จึงทำให้ถูกเรียกว่า "เส้นทางรถไฟแสวงบุญ" ต่อจากนั้นถูกซื้อภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งชาติในปี พ.ศ. 2449 และร่วมกับการฝึกซ้อมของกองทัพขนาดใหญ่ที่ดำเนินการในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อปีพ.ศ. 2465 ตัวของอาคารตรงสถานีได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ การซ่อมแซมได้ดำเนินขึ้นในปีพ.ศ.2534 และในขณะที่หลังคาเปลี่ยนรูปเป็นทรงปั้นหยา แต่หลังคาทางเข้าด้านหน้าและชานชาลายังคงใช้โครงไม้แบบเดิมที่ใช้ในช่วงยุคไทโช

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1 เขตบุนเกียว เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ