LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


โกมาโด (โถงแห่งแท่งไม้ซีดาร์สำหรับการเผาไหม้)

gomado

ความเห็น

นี่คือโกมาโด (โถงแห่งแท่งไม้ซีดาร์สำหรับการเผาไหม้) สิ่งปลูกสร้างนี้ใช้สำหรับแสดงความเคารพต่อห้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัญญาที่อยู่รอบๆฟุโดะ เมียวโอะและก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 เตาตั้งอยู่ใจกลางห้องโถงใช้สำหรับการเผา "โกมากิ" (ฟืนพิธี) ที่ผ่านการสวดมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม "โกมะ คิโตะ" เพื่อสวดภาวนาถึงห้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัญญา รูปปั้นทั้งหมดของห้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัญญาที่เก็บไว้ที่นี่ทำจากไม้และได้รับการปิดงานในภายหลัง และได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีที่ผ่านมา

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ;เฮเซ 6 (พ.ศ.2537)

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ