LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


หลุมฝังศพของซานไก ไนกุบุ (หนึ่งในตำแหน่งของพระ)

sankainaigubunohaka

ความเห็น

นี่คือหลุมฝังศพของซานไก ไนกุบุ (หนึ่งในตำแหน่งของพระ) ในขณะที่มัสสึไดระ โยริชิเกะ ปกครองพื้นที่ทากะมัสสึ เป็นครั้งแรกที่มีการจัดระบบศักดินาที่นั่น วัดคอนโซจิ ไม่ได้มีนักบวชมานานเนื่องจากสูญเสียพื้นที่ส่วนการันต์เนื่องจากไฟไหม้ในสงคราม ท่านโยริชิเกะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และขอคำแนะนำจากพระนิกายเท็นได นามว่าคิระคุอิน ซานไค เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับโยริชิเกคะ เขาได้สร้างสะพานพระนิกายชินงอน เรียวโอะย้ายไปเป็นพระนิกายเท็นไดในปี พ.ศ. 2194 (เคอัน 4) วัดและห้องโถงถูกสร้างใหม่และวัดคอนโซจิ ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ คิระคุอิน ซานไก ได้รับการยกย่องในฐานะผู้บูรณะวัดคอนโซจิ และหลุมศพของเขาถูกสร้างขึ้นทางตอนใต้ของโถงโซชิโดะ ตามความประสงค์ของเขา

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ