LIST

Panduan Bergambar untuk Laluan Ini

AREA3

Kuil Konzou-ji


Makam Sankai Naigubu (salah satu pangkat sami)

sankainaigubunohaka

Huraian

Ini ialah Makam Sankai Naigubu. Ketika Matsudaira Yorishige memerintah Daerah Takamatsu sebagai tuan sistem feudal yang pertama, Kuil Konzou-ji tidak mempunyai pendeta-pendeta untuk suatu jangka masa yang lama kerana telah kehilangan kompleks Garan (bangunan-bangunan kuil) akibat api semasa peperangan. Tuan Yorishige berasa risau tentang hal ini lalu meminta nasihat daripada seorang sami dari kumpulan agama Tendai bernama Kirakuin Sankai yang dikenali sebagai Yorishige. Kemudian Yorishige telah menjadikan seorang sami bernama Ryo-o dari kumpulan agama Shingon mengikut kumpulan agama Tendai. Pada tahun 1651, kuil-kuil dan dewan-dewan serta Kuil Konzou-ji telah dibina semula. Kirakuin Sankai telah dipuji sebagai orang yang telah memulihkan Kuil Konzou-ji, dan kuburnya telah dibina di bahagian selatan Dewan Soshido menurut wasiatnya.

Bahagian Khas

Struktur

Zaman

Alamat

1160 Konzouji-cho, Bandar Zentsuji, Wilayah Kagawa