LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


เท็นจิงกุ (เท็นมังกุ)

tenjingu temmangu

ความเห็น

นี่คือเท็นจิงกุ ซึกะวาระ โนะ มิชิซาเนะ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จทางด้านการศึกษาได้รับการประดิษฐานอยู่ที่นี่ มิชิซาเนะเป็นที่รู้จักในนามนักเขียนอักษรวิจิตร มีการกล่าวว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประดิษฐ์ตัวอักษรโดยการนำพู่กันที่ใช้แล้วมาไว้ที่นี่

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ