LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ทางเข้าขนาดใหญ่และเล็ก

daigenkan・shogenkan

ความเห็น

นี่คือทางเข้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พวกเขาได้ลงทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ทางเข้าเหล่านี้นำไปสู่ชินเด็น ซึ่งใช้เป็นโถงต้อนรับสำหรับแขก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2450 พร้อมกันกับชินเด็น

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเมจิ;เมจิ40 (พ.ศ. 2450)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ