LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


หออนุสรณ์เจดีย์

pagodakuyoto

ความเห็น

นี่คือหออนุสรณ์เจดีย์ ในหอคอยนี้มีจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นกว่า 180,000 คนที่เสียชีวิตที่แนวรบพม่าในสงครามโลกครั้งที่สองผู้ที่เสียชีวิตเพื่อความเป็นอิสระของทหารชาวพม่า ทหารชาวอังกฤษและชาวอินเดียได้รับการประดิษฐาน มันถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2513

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ45 (พ.ศ. 2513)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ