LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA6

วัดโคยามะจิ


ประตูหลักทางทิศใต้

minamidaimon

ความเห็น

นี่คือประตูหลักทางทิศใต้ เป็นประตูหลักของวัดโคยามะจิ และก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 ในทางด้านหน้ามีการประดับประดาด้วยคำว่า "โลซาน" ซึ่งเป็นชื่อภูเขาที่มีเกียรติที่นำหน้าชื่อวัดและได้นำมาใช้สำหรับวัดโคยามะจิและหลังคามีการประดับด้วยกระเบื้องรูปกระต่าย

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ; เฮเซ 20 (2551)

ที่อยู่

1765-1เขตฮิโรตะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ