LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA5

วัดจุสชากะจิ


ประตูหลัก

sanmon

ความเห็น

นี่คือประตูหลักของวัดฉุดชะกะจิ เป็นประตูสี่เสาที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อแทนที่ประตูหอระฆังก่อนหน้านี้

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ; เฮเซ 20 (พ.ศ. 2551)

ที่อยู่

1091 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ