LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


สะพานโฮอุน

houunbashi

ความเห็น

เป็นสะพานหินข้ามคูน้ำดอกบัวที่อยู่หน้าห้องโถงหลัก สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2431 โดยมี ฮารุโมโตะ จูซุเคะ จากโอซาก้าเป็นผู้ริเริ่มความคิด และชาวเมืองทาดทสึเป็นผู้ร่วมบริจาคและถวาย และ โยชิดะ เคคิจิ จากเมืองทาดทสึเป็นผู้ก่อสร้างสะพานหินนี้

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ