LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ริวชิงกุ

ryujingu

ความเห็น

นี่คือริวชิงกู คนโซจิ โช ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดคนโซจิ ร่วมกับฮาราดะ โช และคิโตคุ โชรวมกันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า "เขตทัสสึกาวะ" ชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากตำนานที่อธิบายว่ามังกรได้พบทางลงไปสู้แม่น้ำคานะคูร ซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกของวัดคนโซจิ ในเขตนี้มีการทำพิธีกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกรและริวชิงกู ที่ได้ถูกสร้างขึ้นที่บ่อน้ำพุฮาชิมัง ที่อยู่ภายในบริเวณวัดคนโซจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ