LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


รูปปั้นของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ขณะเทน้ำ

mizukakejizoson

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ พระกษิติครรภโพธิสัตว์เดินทางรอบหกอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือผู้คน ความปรารถนาจะสำฤทธิ์ผลเมื่อได้รับการเทน้ำและล้างเท้าเพื่อชำระ แต่ละคนสามารถมีเพียงหนึ่งความปรารถนาที่บุคคลนั้นต้องการจากใจ ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่ารูปปั้นของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ผู้ซึ่งให้ความพรหนึ่งข้อ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ