LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ห้องโถงทาบิ ไดฉิ

tabidaishido

ความเห็น

ที่นี่คือห้องโถงทาบิ ไดฉิ(พระธุดงค์ชั้นสูง) เสาหินภายในห้องโถงเคยถูกใช้เป็นป้ายบอกทางบนเส้นทางแสวงบุญ ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับเซ็นซึจิแต่มันได้ถูกย้ายไปอยู่ภายในบริเวณเขตวัดเนื่องจากการก่อสร้างขยายถนน จากภาพของโคโบะ ไดฉิ ที่อยู่บนผิวของเสาหินและผู้แสวงบุญจำนวนมากได้มารวมกันตรงเบื้องหน้าของมันเพื่อสวดภาวนาให้ปลอดภัยในการเดินทาง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ