LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


โถงสีทองแห่งคนโดะ

kondo

ความเห็น

นี่คือห้องโถงสีทองแห่งคนโดะ มันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่นี่ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของพื้นที่การันต์ เป็นห้องโถงหลักของเซ็นซึจิ ห้องโถงปัจจุบันได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2242 มีหลังคาเป็นแบบกึ่งหน้าจั่วหลังคาชั้นเดียว โดยด้านล่างเป็นการผสมผสานของรูปแบบ กระเบื้องหลังคาเว้าและนูน (ฮงกะวะระบุคิ) ด้านหน้าและด้านข้างของอาคารมีหน้าต่างเป็นลักษณะรูปทรงระฆังที่มีส่วนบนโค้ง นอกจากนี้ยังคงมีโรงสร้างวงกบเป็นรูปแบบฟันปลาตามแนวดิ่ง และกระเบื้องหลังคาเว้าปูที่พื้นดิน ลักษณะการออกแบบขึ้นอยู่กับสภาปัตยกรรม “เซนชูโย” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมตาแบบเซน วัตถุบูชา (ฮงชอน) เป็นรูปชั้นพระไภษัชยคุรุประทับนั่ง (พระพุทธเจ้าผู้สามารถรักษาความเจ็บป่วยใดๆ) ซึ่งถูกสร้างโดยจิตรกรผู้เป็นคนวาดภาพ โอมุโร ผู้ยิ่งใหญ่ นามว่า อันโช คิตะกาวะ โดยสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2243 รูปปั้นไม้มีความสูง 3 เมตรซึ่งทำมาจากไม้สนฮิโนกิซึ่งเป็นไม้ไซเปรสชนิดหนึ่ง และมีการแปะแผ่นทองลงบนบริเวณที่เคลือบเงาที่ด้านหน้า ในขณะที่ดวงตามีการฝังคริสตัลเพื่อให้รูปปั้นดูมีชิวิตชีวา

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

สมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ;เก็นรคคุ 12 (พ.ศ. 2242)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ