LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


ที่พักสำหรับครอบครัวอิโซโนะ

isonotei

ความเห็น

นี่คือที่พักสำหรับครอบครัวอิโซโนะ เดิมเป็นบ้านส่วนตัวของนายพลแห่งกองพลทหารราบที่ 11 มันถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2473และถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แห่งชาติ รูปลักษณ์ภายนอกพร้อมบ้านสไตล์ตะวันตกที่ติดกับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นมีค่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งผสมผสานสไตล์ญี่ปุ่นและตะวันตกที่เห็นได้ระหว่างช่วงยุคไทโชและตอนต้นของยุคโชวะ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

2146-1เขตอิคาโนะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ