LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA6

วัดโคยามะจิ


วัดโคยามะจิ

koyamaji

ความเห็น

นี่คือวัดโคยามะจิ นี่คือวัดหมายเลข 74 ในการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห่งของชิโกคุเฮ็นโระ ฮนซอนของที่นี่ (วัตถุบูชาของวัดหลัก) เป็นรูปปั้นของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (พระพุทธเจ้าแงการรักษา) และรูปปั้นของท้าวเวสสุวัณมหาราช (เทพเจ้าผู้พิทักษ์แห่งพระพุทธศาสนา) ก็ประดิษฐานอยู่ในถ้ำของบริเวณนั้น ตามตำนานของวัด โคโบะ ไดฉิ กำลังมองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างพื้นที่การันต์ระหว่างวัด เซ็นซึจิและวัดมันดาระจิ ในช่วงต้นของยุคเฮอัน อยู่มาวันหนึ่งเขากำลังเดินในภูเขาคาบูโตะ จากนั้นนักบุญที่ดูเหมือนชายชราก็ปรากฏขึ้นจากถ้ำที่เชิงเขาและนักบุญพูดว่า“ หากคุณสร้างพระวิหารในดินแดนนี้ฉันจะปกป้องมันชั่วนิรันดร์” โคโบะ ไดฉิประทับใจและได้แกะสลัก รูปปั้นหินของท้าวเวสสุวรรณอย่างประณีตเพื่อประดับไว้ในถ้ำ ต่อมาได้รับพระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิซากะ โคโบะ ไดฉิ ได้รับมอบหมายงานให้เป็นหัวหน้าในปรับปรุงบ่อน้ำ มันโนอิเกะ โคโบะ ไดฉิได้สวดมนต์ขอให้ประสบความสำเร็จของงานปรับปรุงในถ้ำ คาบูโตะโดยการปั้นรูปปั้นพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา และดำเนินการสวดมนต์และพิธีกรรม จากนั้นผู้คนหลายพันคนที่เคารพโคโบะ ไดฉิ ก็ได้รวมตัวกันและทำงานให้เสร็จภายในสามเดือนเท่านั้น เขาได้รับการยกย่องสำหรับความสำเร็จของเขาและได้รับรางวัล เขาใช้มันเพื่อสร้างวัดโคยามะจิ และมีการกล่าวกันว่าประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ในฐานะวัตถุบูชาของวัด ยิ่งไปกว่านั้นเกี่ยวกับประตูบานเลื่อนในห้องทั้งห้าในเคียะคุเด็น ถัดไปจากห้องโถงใหญ่ นักเขียนบทละครร่วมสมัยโคเฮอิ โอคาโมโตะ ได้ได้ทุ่มเทการด้วยการตกแต่งประตูเหล่านี้ด้วยงานประดิษฐ์ตัวอักษร เช่น “ฮิฮาคุ อุนริวซู” และ “ฮันเนียะ ชินเกียว มันดาลา”

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1765-1เขตฮิโรตะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ