LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


รูปปั้นคาสะมัสสึ ไดฉิ

kasamatsudaishido

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นคาสะมัสสึ ไดฉิ รูปปั้นของโคโบะ ไดฉินี้ได้ถูกแกะสลักมาจากลำต้นของ "ฟุโรมัสสึ" (ต้นสนอมตะ) ที่เหี่ยวเฉาเนื่องจากความเสียหายจากแมลงและถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 การใช้ "ฟุโรมัสสึ" เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงเรียกว่า ในฐานะ "คาสะมัสสึ" และตำนานเล่าว่าต้นไม้ถูกปลูกด้วยมือของโคโบะ ไดฉิเอง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ