LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ซากปรักหักพังของเจดีย์สามชั้น

sanjunotoato

ความเห็น

นี่คือซากปรักหักพังของเจดีย์สามชั้นที่มีการกล่าวกันว่าสร้างโดยชิโช ไดฉิ ในครั้งนั้นมีเจดีย์พิตากะ 1,000 องค์ (เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก) ในเจดีย์

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ