LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


เคโซอิน

kezoin

ความเห็น

ที่นี่คือเคโซอิน ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดดั้งเดิมที่อยู่ในเครือเซ็นซึจิ หลังจากที่ผ่านไปเป็นเวลาหลายปีก็เสื่อมโทรมลง จนกระทั่งได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2373 ฮอนซน (เป็นวัตถุบูชาหลักของวัด) เป็นตัวแทนของท้าวเวสสุวรรณมหาราช (เทพเจ้าผู้พิทักษ์พุทธศาสนา)

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ