LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ประตูเทวะ

niomon

ความเห็น

นี่คือประตูเทวะ มันได้รับการลงทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม มันเป็นประตูหน้าของพื้นที่แหล่งกำเนิดทันโจอิน มีรูปปั้นของเทพเรียงรายอยู่ทางด้านตะวันออกของประตู ใรขณะที่ทางด้านตะวันตกจะมีรองเท้าแตะญี่ปุ่นขนาดใหญ่วางอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ โอโซริ ประตูในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2432 แต่รูปปั้นเทพเทวานั้นได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1913 ในช่วงราชวงศ์เหนือและใต้ สะพานหินด้านหน้าของประตูเทวะสามารถที่จะข้ามได้ในวันที่20ของทุกเดือนเท่านั้น จึงเรียกกันว่า สะพานฮัสสึกะ (วันที่20)

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเมจิ;เมจิ22 (พ.ศ. 2432)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ